What is ‘Search Volume’ ?

🔎 ก่อนทำ SEO/SEM ต้องรู้จัก Search Volume ก่อน

✅ Search Volume คืออะไร?
คือปริมาณจำนวนการค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราทำ ว่าคำๆ นั้นมีคนค้นหามากน้อยแค่ไหนในเดือนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้คำหรือ Keyword เพื่อนำไปทำ SEO หรือ SEM ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีโอกาสเสิร์ชเจอใน Google Search

✅ ปริมาณการค้นหาสำคัญยังไง?
เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เกิด traffic บนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้าง organic search ในการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน เพียงแค่ต้องเลือกใช้ Keyword ให้ดี ซึ่ง Keyword ที่มีปริมาณค้นหาสูงก็เท่ากับมีการแข่งขันสูงด้วย

✅ Google Trend ช่วยได้
ใส่ Keyword ที่ต้องการ พร้อม Keyword ที่ใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบ (แนะนำให้ใส่ประมาณ 4-5 keyword)
โดยดูผลการค้นหาย้อนหลังประมาณ 12 เดือน เพื่อดูว่าคำไหนที่คนนิยมเสิร์ชมากที่สุดในปีนั้นๆ หรือจะลองดูย้อนหลัง เป็นรายไตรมาส (90 วัน) เพื่อหาคำที่เป็นเทรนด์ หรือคำ seasonal ในช่วงเวลานั้นก็ได้