ธุรกิจที่น่าจับตา Health & Wellness และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะกับผู้สูงอายุ   

👵 🧓จากรายงานของ World Population Prospects 2022 มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ่มขึ้น 16% จากปัจจุบัน  และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 157 ล้านคน เป็น 459 ล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า 

สถิติดังกล่าวทำให้เห็นว่าประชากรโลกกำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเองก็ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น กลุ่มผู้สูงวัยจึงเป็นอีก Target ที่น่าสนใจ ในการทำธุรกิจ หากจับทิศทางและวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม ซึ่งวันนี้เรามีธุรกิจ Health & Wellness สำหรับผู้สูงวัยที่น่าจับตา พร้อมกลยุทธ์ในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมาฝาก

กลุ่มผู้สูงอายุสามารถแบ่งตาม Lifestyle ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

✨กลุ่มติดเพื่อน: กลุ่มนี้รู้สึกว่าชีวิตยัง Active อยากทำโน่นนี่ ออกไปเที่ยว ไม่ชอบอยู่บ้านเหงาๆ ปล่อยเวลาไปวันๆ 

✨กลุ่มติดบ้าน: กลุ่มนี้ชอบอยู่บ้าน ไม่อยากออกไปข้างนอก อาจด้วยสุขภาพไม่ค่อยดี เดินไม่ค่อยไหว กลัวลื่นล้ม 

✨กลุ่มติดเตียง: กลุ่มที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้ นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียว อาจเพราะอาการเจ็บป่วย โรคต่างๆ หรือเป็นไปตามวัยที่มากขึ้นเรื่อยๆ 

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ ต้องการธุรกิจ หรือบริการ ที่ตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน ดังนี้

📌กลุ่มติดเพื่อน: ธุรกิจหรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยกลุ่มนี้ เช่น ธุรกิจสปา หรือฟิตเนส ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับผู้สูงอายุ มาให้บริการ โดยใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา Support, ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบายๆ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน มีกิจกรรมเบาๆ ให้ทำ สอดรับกับพฤติกรรมและสุขภาพของผู้สูงวัย 

📌กลุ่มติดบ้าน: ธุรกิจหรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยกลุ่มนี้ เช่น Home Care ที่จัดคนมาดูแลการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ด้วยการจัดอาหาร และยาให้ทาน รวมถึงทำงานบ้านเล็กๆ น้อย, ธุรกิจออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ตามหลัก Universal Design เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อย่างการพลัดตกหกล้ม เพราะการที่ผู้สูงอายุล้ม 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง 300,000 บาท

📌กลุ่มติดเตียง: ธุรกิจหรือบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มนี้ คือ โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เนื่องจากสัคมในปัจจุบันส่วนใหญ่คนนิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น หรือหากมีลูกหลาน ลุกหลายก็มักนิยมย้านเข้ามาทำงานในเมือง ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลำพัง ทำให้ไม่มีคนคอยดูแล ซึ่งธุรกิจหรือบริการนี้มาตอบโจทย์ Pain point ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

เมื่อเห็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าจับตาสำหรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรเพื่อครองใจคนกลุ่มนี้ ซึ่งวันนี้เรามีหลักง่ายๆ มาฝาก คือ C-C-C-G ซึ่งประกอบด้วย

🌟Channel: เลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม จากการสำรวจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผู้สูงอายุใช้มากที่สุด คือ LINE เนื่องจากใช้งานง่าย เหมาะแก่การส่งต่อ ดังจะเห็นได้จากการส่งสวัสดีแต่ละวันในกลุ่มครอบครัวทุกเช้า รองลงมาเป็น Facebook และ YouTube 

🌟Content: เลือกเนื้อหาและรูปแบบคอนเทนต์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ ความบันเทิง ผ่านรูปภาพ หรือคลิป VDO สั้นๆ

🌟CRM: ทำ CRM เพราะผู้สูงอายุ เมื่อตกลงใจให้บริการหรือซื้อสินค้าใดแล้ว จะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Royalty สูงมาก

🌟Granfluencer: ใช้ Granfluencer หรือ Influencer สูงวัย นำเสนอสินค้า หรือ บริการเกี่ยวกับแบรนด์ เพื่อให้ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ส่งผลให้มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมากกว่าใช้ Influencer ที่วัยต่างกัน

ศึกษาตัวอย่างการนำเสนอสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ที่

Health Kare: https://atth.me/00374u001uk7

Leave a Reply