Site icon Touchpoint Groups

ส่งต่อบ้านในฝันให้คนไทยทุกคนมีบ้านโดยไม่เสียค่าแบบ กับโครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

หลังจากที่ Touchpoint Groups ได้รับโจทย์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้เค้นศักยภาพสถาปนิกและนักออกแบบบ้านชาวไทย ทั้งรุ่นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างแบบบ้านประหยัดพลังงาน ส่งต่อแบบบ้านที่ดี รักษ์โลก ทำให้คนไทยทุกคนมีบ้าน

ด้วยความปรารถนาดีอันแรงกล้า เราในฐานะผู้ให้บริการ Full Service Marketing Agency จึงหอบหิ้วความหวัง ความฝัน ถักทอเกิดเป็นโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข” จาก ธอส. โดยทาง TPG ได้ผลิตวิดีโอโฆษณา 2 ชุด พร้อมชวน คุณณัฏฐ์ กิจจริต นักแสดงมากความสามารถและยังเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ผลงานดีเด่นมาร่วมจอยพร้อมเชิญชวน ท้าทุกสถาบัน มาประกวดออกแบบบ้านไปด้วยกันในงานครั้งนี้ ทั้งยังได้ส่งคำท้านี้ ไปถึงนักศึกษาคณะสถาปัตย์ ทุกสถาบัน ผ่านกิจกรรมเสวนาสัญจรที่ความสนุกและแรงบันดาลใจยังคงตรึงในความทรงจำของน้อง ๆ หลายคน

ไม่เพียงแค่โครงการดี การเชิญชวนเยี่ยม การสื่อสารเองก็ต้องปังไปด้วยกัน เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เราจึงสร้างเพจเฟซบุ๊กเพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโครงการ กระจายข่าวสาร ที่เริ่มต้นทุกอย่างจาก 0 จนปัจจุบันมียอดไลก์และผู้ติดตามสูงถึง 3.5 พันไลก์ ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ยอดไลก์เพจที่ปัง ยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านอยู่เย็น เป็นสุขก็พุ่งแรง ฉุดไม่อยู่ จากเป้าหมายผู้สมัครที่ตั้งเป้าไว้ที่ 100 ผลงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการได้ยอดรวมกันทะลุเป้าที่ตั้งไว้มากกว่า 265 ผลงาน ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือน เป็นความสำเร็จแบบ Outperforming Expectation ของเรา

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้หลังจบโครงการประกวด เหล่าผู้ติดตามส่งคำถามกันเข้ามาอย่างล้นหลามเพื่อขอดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานของทางโครงการ นำไปใช้สร้างเป็นบ้านในฝันของตนเอง เราชาว Touchpoint Groups ดีใจที่ได้เป็นสะพานเชื่อมความฝันของผู้คนชาวไทยและความหวังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่อยากให้คนไทยมีบ้าน โดยไม่เสียค่าแบบ เพราะชีวิตที่ดีมาจากรากฐานโครงสร้างบ้านที่แข็งแรงและประหยัดพลังงาน

#TPG #TouchpointGroups
#GHB #ธอส #โครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

Exit mobile version