News

ยกระดับภาคอุตฯ ไทยด้วย “AIS 5G Manufacturing Platform” โดยความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS

ด้วยโซลูชั่นของแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดผล เป็นเรื่องง่ายขึ้น

  • June 14, 2023