TPG Stories

ส่งต่อบ้านในฝันให้คนไทยทุกคนมีบ้านโดยไม่เสียค่าแบบ กับโครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

หลังจากที่ Touchpoint Groups ได้รับโจทย์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้เค้นศักยภาพสถาปนิกและนักออกแบบบ้านชาวไทย ทั้งรุ่นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างแบบบ้านประหยัดพลังงาน ส่งต่อแบบบ้านที่ดี รักษ์โลก ทำให้คนไทยทุกคนมีบ้าน ด้วยความปรารถนาดีอันแรงกล้า เราในฐานะผู้ให้บริการ Full Service Marketing Agency จึงหอบหิ้วความหวัง ความฝัน ถักทอเกิดเป็นโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข” จาก ธอส. โดยทาง…

  • September 16, 2023
TPG Stories

สสส. ส่ง Persona Health Application ช่วยประหยัดทรัพยากรของประเทศชาติด้วยสุขภาพที่ดีของทุกคน

#TouchDaMoon 🌟 ลูกค้าขอ 40,000 แต่เราให้ 100,000 เพราะตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์ ถึงแม้จะไปไม่ถึง แต่ก็อยู่ท่ามกลางหมู่ดาว 2023 แล้วใคร ๆ ก็สนใจเรื่องสุขภาพกันหมด แล้วจะปังแค่ไหน ถ้าเรื่องสุขภาพสามารถดูแลได้แค่ปลายนิ้ว ☝🏼โดยทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้โอกาสเราชาว TPG ในการดูแลสุขภาพคนไทย เอาใจสาย Health & Wellness…

  • August 9, 2023
News

ยกระดับภาคอุตฯ ไทยด้วย “AIS 5G Manufacturing Platform” โดยความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS

ด้วยโซลูชั่นของแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดผล เป็นเรื่องง่ายขึ้น

  • June 14, 2023