ยกระดับภาคอุตฯ ไทยด้วย “AIS 5G Manufacturing Platform” โดยความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS

ยกระดับภาคอุตฯ ไทยด้วย “AIS 5G Manufacturing Platform” โดยความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ AIS

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 คุณเตทัศน์ สุทธินุ่น MD of TOUCHPOINT GROUPS Thailand และกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTI) ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง ส.อ.ท.และ AIS ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 ส.อ.ท.

โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือกับคุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร AIS เพื่อพัฒนาส่งเสริมธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
Overall Equipment Effectiveness (OEE) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยการลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้  มีเป้าหมายหลักในการผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตเครื่องจักรทั้งในเรื่องการ
เพิ่มความแม่นยำ ด้วยโซลูชั่นของแพลตฟอร์ม AIS 5G Manufacturing ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม PARAGON
ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดผล เป็นเรื่องง่ายและมาพร้อมระบบติดตามผลด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
ที่จะยกระดับภาคอุตฯ ไทยให้เข้าสู่ระบบ IoT อย่างเต็มรูปแบบ ภาคอุตสาหกรรมโรงงานหรือผู้ประกอบการท่านใด
สนใจในโซลูชั่นนี้ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจ Touchpoint Groups

แหล่งข่าวอ้างอิง
https://fti.or.th/2023/06/09/ais-5g-manufacturing-platform
https://www.matichon.co.th/economy/news_4021172

Leave a Reply